Logo

Location Өмнөд Африк дахь үндэсний өмчит уул уурхайн үйлдвэрлэлийн сул тал